Kundupplevelse - de glömmer aldrig hur du fick dem att känna sig

Skapa orubblig kundlojalitet genom att konsekvent leverera enastående kundupplevelser.

 • Vill ni uppfattas som ett företag som inte är som alla andra?

 • Står det på din önskelista att kunderna ska rekommendera dig till andra på grund av din fantastiska service?

 • Vill ni förbli konkurrenskraftiga även i tuffa tider?

Grunden för ett framgångsrikt företag är att känna och värdesätta sina klienter och kunder. Företag som bygger starka relationer med sina kunder och klienter får ofta återkommande uppdrag eftersom deras kunder har en positiv upplevelse av att arbeta med dem. Inte nog med det, det gör också kunderna mer benägna att hålla fast vid dig i tuffa tider när du kanske till och med måste höja dina priser.

Det finns ett känt citat som fångar detta:

"De kanske glömmer vad du sa, men de kommer aldrig att glömma hur du fick dem att känna."

Vad vi erbjuder

 • Strategi

 • Insikter och analys

 • Design av kundupplevelsen (CX-design)

 • Stöd för genomförande

Vi arbetar i nära partnerskap med er för att skapa en kundupplevelse på en sådan nivå att den blir en av de främsta anledningarna till att kunderna återkommer.

 1. Vi börjar med att dokumentera era mål och önskade resultat. Tillsammans med er klargör vi vad ni vill uppnå och definierar viktiga mätvärden för kundupplevelsen för dessa resultat. Vi arbetar gärna i ett workshopformat för detta.

 2. När målen har identifierats bestämmer vi ambitionsnivån. Det gör vi genom en aktivitet som vi kallar scoping. Baserat på den tidigare diskussionen gör vi ett antal antaganden om var vi behöver fokusera våra insatser. Vi tar fram en plan och fastställer en budget.

 3. Vi genomför planen och de aktiviteter som ingår i den. Det kan handla om fler workshops, intervjuer med kunder och enkäter.

 4. Vi analyserar resultaten för att hitta mönster och dra slutsatser. Ibland visar det sig att vi har lärt oss mycket, men det är ändå troligt att det är värt att gå djupare för att lära sig ännu mer.

 5. Analysen leder till en handlingsplan med rekommenderade åtgärder. Med den i handen kan ni börja genomföra de förändringar som kommer att förbättra kundupplevelsen.

 6. Vi är glada över att kunna stödja genomförandet av förändringarna.

 7. Uppföljning av effekter och nyckeltal. Har vi uppnått det vi ville? Om inte - varför?

Kundupplevelser och kundresor

Ett av de mest effektiva sätten att förstå hur köpare och kunder upplever att arbeta med dig är att titta på köparens eller kundens resa. Med detta avses de steg som en köpare eller kund tar när de interagerar med dig eller ditt företag.

Det är värt att försöka påverka resan. Vi vet att kundresor som uppfattas som överväldigande positiva stärker kundrelationerna, ökar kundlojaliteten och leder till ökad prissättning och betalningsvilja.

Med detta sagt kan man aldrig "designa" en kundresa. Kundresan är bara en metafor för att tänka på hur någon får reda på om dig eller arbetar med dig. Det som händer under relationen mellan dig och kunden är inte något man kan kontrollera eller förutsäga.

Läs mer:

Prenumerera på vårt gratis nyhetsbrev

 • 🎁 Få en gåva: Vår infografik/digitala plansch Top 7 Perceived Buyer Risks and How to Overcome Them.

 • Praktiska råd och idéer som går att agera på, regelbundet.

 • 🎤 Bli inbjuden till exklusiva event och webbinarier.

Leancepts nyhetsbrev är på engelska.