Nischexpertis - att vara det självklara valet

Den vanligaste fällan företag hamnar i är att de vill erbjuda sina tjänster till alla. Konsekvensen blir att de inte uppfattas som kompetenta, relevanta eller trovärdiga.

 • Är det inte uppenbart för potentiella kunder vad som gör er unika?

 • Jämförs ni med andra företag som ni tycker är helt olika jämfört med er?

 • Saknar ni en tydlig idé om er marknad eller det problem som ni löser för er målgrupp?

Termen positionering betyder att avgränsa ett företags marknadsfokus. Effektiv positionering leder till att ni blir kända för en specifik expertis eller ämne och cementerar er som en ledare inom den nischen. Positionering handlar om att definiera vad du, ditt företag eller din produkt representerar och vem den är avsedd för. Det är avgörande för att särskilja ett företag från dess konkurrenter. Gör ni detta rätt kommer kunderna att söka upp er på grund av din unika expertis och dina insikter.

Positionering hjälper dig också att erbjuda mer värde till kunderna genom att använda din erfarenhet av att lösa problem och möta utmaningar inom en specifik marknadsnisch.

Genom att förstå dina kunder kan du anpassa ditt varumärke så att det tilltalar din målgrupp, vilket ökar din trovärdighet och expertis.

Hur man blir det självklara valet

Riktigt välpositionerade varumärken förknippas spontant med en viss tjänst eller produkt. Tänk "läsk" och du kommer att tänka på Coca-Cola. Som en mindre aktör kan du också positionera dig genom att associera dig med en mer specifik nisch. Utmaningen är att hitta den nischen och på ett trovärdigt sätt kunna visa upp sin expertis inom det specifika området.

Vad vi erbjuder

 • Hjälp med att positionera tjänsteföretag

 • Utveckla marknadsstrategier för tjänsteföretag

 • Förbättra tjänsteföretags varumärke

Leancept kan hjälpa dig att öka dina priser genom att hitta och utveckla din unika nisch, och även genom att stödja ditt varumärkesarbete och din marknadsföring.

Vi får ditt företag att sticka ut från konkurrenterna genom att effektivt positionera och marknadsföra det, vilket gör dig ovärderlig för kunderna.

 1. Målgruppsanalys. Vi intervjuar era befintliga och potentiella kunder för att förstå vilka problem de står inför och vilka lösningar de letar efter. Detta kan kombineras med våra tjänster för design av kundupplevelser.

 2. Marknadsanalys. Till skillnad från rena marknadsföringsspecialister är vi inte så intresserade av vad konkurrenterna säger att de gör, utan vad de faktiskt gör och hur kunderna upplever det. Därför genomför vi marknadsanalyser på flera olika sätt. Det kan handla om att intervjua personer med erfarenhet av dina konkurrenter, läsa recensioner, inhämta expertutlåtanden eller genomföra workshops med dig för att samla in din samlade kunskap om marknaden.

 3. Identifiera potentiella särskiljande fördelar. Baserat på marknadsanalysen identifierar vi ett antal potentiella och unika fördelar som ni besitter, eller relativt enkelt kan utveckla.

 4. Definiera ett positioneringsbudskap. Huvudsyftet med ett kortfattat positioneringsbudskap är inte utåtriktad marknadsföring utan att hjälpa dig att fatta beslut i linje med din valda positionering. Det kan ses som en slags riktlinje och kompass när man kämpar med beslut. Budskapet ska vara effektivt och koncist och kommuniceras till alla i företaget, särskilt de som arbetar nära kunderna. Görs positioneringen rätt blir den en del av företagskulturen och hur medarbetarna ser på sig själva och syftet med sitt arbete.

 5. Utveckla varumärkes- och marknadsföringsstrategier. Vi är ett företag utan fluff - marknadsföring ska vara enkel och användbar. Vi skickar inte en strategibok med ett imponerande antal sidor med bud till dig och slutar för dagen. Våra strategier handlar om vad du behöver göra, och vi arbetar tillsammans med dig eller ditt team för att ta fram handlingsplaner baserade på dem.

 6. Implementera och kommunicera. Det är viktigt att varumärket och all kommunikation till kunder och marknad ligger i linje med positioneringen.

Samarbeta med oss för att sticka ut på marknaden, höja dina priser och förbättra din lönsamhet.

Prenumerera på vårt gratis nyhetsbrev

 • 🎁 Få en gåva: Vår infografik/digitala plansch Top 7 Perceived Buyer Risks and How to Overcome Them.

 • Praktiska råd och idéer som går att agera på, regelbundet.

 • 🎤 Bli inbjuden till exklusiva event och webbinarier.

Leancepts nyhetsbrev är på engelska.