Unika förmågor - ingen gör det som du

Framgångsrika företag är inte bara bra på det de gör, de arbetar också på ett fundamentalt annorlunda sätt jämfört med konkurrenterna.

 • Är det svårt att tydligt förklara varför ni är bättre än konkurrenterna på ett sätt som övertygar en köpare?

 • Upplever du att köpare som kontaktar dig fattar beslut enbart baserat på pris och "shoppar runt"?

Det är frustrerande att konkurrera på en packad marknad där det är svårt att sticka ut och få högre priser. Ditt företag kan ha svårt att särskilja sig från konkurrenterna och hitta en unik roll på marknaden.

Om ni bara är ännu ett "vi-också-företag", kan ni lätt uppfattas som utbytbart vilket leder till lägre priser och minskad lönsamhet.

Att skaffa sig en konkurrensfördel genom hur man levererar och utför sina tjänster kallas differentiering. Att differentiera sig på ett effektivt sätt leder till lojala kunder som väljer dig framför dina konkurrenter på grund av ditt unika tillvägagångssätt.

Hur du löser dina kunders problem på ett sätt som ingen annan gör

Differentiering innebär att identifiera vad som skiljer företaget från konkurrenterna och är avgörande för att skapa värde för kunderna. Att differentiera ett erbjudande innebär mer än att bara skilja det från konkurrenterna genom ytliga skillnader. Om kunden inte riktigt kan se värdet av skillnaden spelar det ändå ingen roll. Differentiering handlar om att lösa problem för kunden på ett unikt och värdeskapande sätt.

För att lyckas med differentiering skapar du ett unikt erbjudande som överträffar konkurrenternas genom att använda dina unika förmågor eller kunskaper. Justera priset eller prestandan för att ge kunderna en exceptionell lösning på deras problem. Det finns stora möjligheter att vara innovativ och dra nytta av fördelar som andra aktörer kanske inte har.

De viktigaste frågorna är:

 • Vad kan vi göra för att uppmuntra kunden att välja oss och stanna kvar som kund?

 • Vilka är de avgörande skillnaderna mellan oss och våra konkurrenter och vilket värde tillskriver kunderna dessa skillnader?

Vad vi erbjuder

 • Insikter och analys som ligger till grund att differentiera

 • Strategi för genomförande

 • Stöd vid genomförande

 1. Målgruppsanalys. Vi intervjuar era befintliga och potentiella kunder för att förstå vilka problem de står inför och vilka lösningar de letar efter. Detta kan kombineras med våra tjänster för design av kundupplevelsen.

 2. Marknadsanalys. Till skillnad från renodlade marknadsföringsspecialister är vi inte så intresserade av vad konkurrenterna säger att de gör, utan vad de faktiskt gör och hur kunderna upplever det. Vi genomför därför marknadsanalyser på flera olika sätt. Det kan handla om att intervjua personer med erfarenhet av dina konkurrenter, läsa recensioner, inhämta expertutlåtanden eller genomföra workshops med dig för att samla in din övergripande kunskap om marknaden.

 3. Identifiera potentiella särskiljande fördelar. Baserat på marknadsanalysen identifierar vi ett antal potentiella och unika fördelar som ni besitter eller relativt enkelt kan utveckla.

 4. Utvärdera differentieringsmöjligheter. Genom att genomföra en kostnads- och intäktsanalys kan ni identifiera vilka differentierande egenskaper som är mest värda att utveckla och som kan användas för en effektiv positionering.

 5. Strategi. Vi arbetar tillsammans med dig för att formulera en strategi för att uppnå differentiering.

 6. Implementera och kommunicera. Det är viktigt att varumärket och all kommunikation till kunder och marknad ligger i linje med positioneringen.

Prenumerera på vårt gratis nyhetsbrev

 • 🎁 Få en gåva: Vår infografik/digitala plansch Top 7 Perceived Buyer Risks and How to Overcome Them.

 • Praktiska råd och idéer som går att agera på, regelbundet.

 • 🎤 Bli inbjuden till exklusiva event och webbinarier.

Leancepts nyhetsbrev är på engelska.