Article cover image

Upptäck kundbehov och innovera med denna kraftfulla modell

Dra nytta av den outnyttjade potentialen i kundcentrerade strategier med den kraftfulla före-under-efter-modellen. Lär dig hur du använder detta verktyg för att förbättra kundupplevelsen, utveckla nya tjänster och ligga steget före konkurrenterna.

Detta inlägg i korthet

 • Kundfokuserade företag är mer lönsamma tack vare högre kundlojalitet och att de ses som premiumalternativ på grund av sin fantastiska kundupplevelse. .

 • Ett sätt att bli mer kundfokuserad är att skaffa sig insikter om kundernas behov före, under och efter (BDA) att de har använt din tjänst eller produkt.

 • Genom att förstå vilka "jobb" dina kunder "anlitar" din tjänst eller produkt för att utföra, kan du upptäcka nya sätt att marknadsföra och utveckla den.

 • Jag har tagit fram ett kostnadsfritt arbetsblad för att samla in dessa insikter genom kundintervjuer.

Den leende kurvan för konsulttjänster

Kvinna håller upp lapp med ett leende ritat på

Vem kunde ha gissat det!? Det visar sig att de flesta kunder inte värdesätter vad du levererar, utan hur du levererar det. Kunderna tenderar att sätta ett högt värde på konsulttjänster snarare än leveranser.

Dessa högt värderade konsulttjänster inträffar före och efter leveransen av kärnerbjudandet. De inkluderar att hjälpa din kund att diagnostisera ett problem, rekommendera lösningar och senare hjälpa din kund att implementera dem.

Många företag är inte medvetna om detta. De fortsätter att betona sitt kärnerbjudande som ofta tillhandahålls av otaliga andra företag till ett liknande pris/kvalitetsförhållande. Det är ett erbjudande som med andra ord är kommodifierat.

Värdet av de konsulttjänster som utförs före och efter kärntjänsten kan åskådliggöras med hjälp av något som kallas Smile Curve of Consulting.

Leende kurvan med högvärdestjänster inringadeI diagrammet ovan motsvarar den vertikala axeln kundvärdet och den horisontella axeln tiden. De inringade typerna av tjänster är de som ger kunderna störst värde.

I den här artikeln ska vi titta närmare på hur man omvandlar feedback från kunder till nya lönsamma konsulttjänster och konsultprodukter.

Prata med kunderna och använd empati för att få insikter

Många av de beslut som framgångsrika kundfokuserade företag tar härrör från ett genuint intresse för sina kunder och klienter. Det bästa sättet att få sådana insikter är att använda empati.

Empati är ett av de mest kraftfulla verktygen för att utveckla och designa kundupplevelser. Det är dock en term som ofta missförstås och förväxlas med sympati, ett relaterat begrepp. Sympati innebär att man känner med någon och erbjuder sitt stöd. Empati innebär att man förstår deras perspektiv utan att nödvändigtvis hålla med om det.

Empati är en kraftfull mänsklig förmåga som designers förlitar sig på för att skapa lösningar som löser verkliga problem. Designdiscipliner som UX och tjänstedesign bygger på empati för att förstå människors behov. Dessa designdiscipliner är de verktyg vi använder för att skapa positiva och minnesvärda kundupplevelser.

Sätt insikterna i sitt rätta sammanhang med hjälp av en tidslinje

Att utforma bra kundtjänster kräver att man förstår köparens sammanhang. Med andra ord, vad som har lett till att personen vänder sig till företaget i första hand.

Av den anledningen bör vi se en tjänst eller produkt som existerande på en tidslinje med tidigare och efterföljande händelser.

Vissa av dessa händelser är under din kontroll och inom ditt ansvarsområde. Andra ligger utanför ditt inflytande.

Vi kan dela in denna tidslinje i tre grova delar:

 • Före: Händelser som leder fram till att någon börjar arbeta med dig eller ert företag.

 • Under: Vad som händer under tiden man arbetar med dig.

 • Efter: Allt som sker efter att man har arbetat med dig.

För din kund verkar alla dessa händelser höra ihop. Kunderna bedömer ett företag baserat på hela deras upplevelse, inklusive de delar som företaget inte har direkt kontroll över. Du kanske tycker att det är orättvist. Företaget kan ju trots allt inte kontrollera saker som ligger utanför deras expertområde eller specialisering. Det håller jag med om.

Men det är inte så de flesta människor tänker, och ännu viktigare, minns en upplevelse. Det beror på att dessa minnen är episodiska. Episodiska minnen är kopplade till personer, platser och händelser och har en tydlig början och ett tydligt slut. Vi kommer att återkomma till episodiskt minne i framtiden och hur det relaterar till att skapa kundvärde.

Hur man använder tidslinjen för utveckla företaget

Ett sätt att få ditt företag att växa är att kartlägga denna tidslinje. I synnerhet vad som händer före och efter. Här kan vi hitta behov som inte tillgodoses.

Dessa upptäckter kan inspirera till att utveckla nya tjänster, som att bygga virtual reality-lösningar för uppslukande innehåll. Men för att en sådan strategi ska fungera måste organisationerna se till att även ompositionera sitt varumärke så att det återspeglar deras hårt förvärvade nya kapacitet.

Genom att formulera dessa behov i termer av ett ramverk som kallas Jobs to be Done, kan du utveckla nya tjänster för ditt befintliga målmarknadssegment och dina befintliga kunder.

Hitta de jobb som dina kunder anlitar dig för att utföra

Jobs to be Done, förkortat JTDB, är ett sätt att tänka på vad du säljer i termer av vilka problem det löser för dina kunder. I JTDB:s terminologi "anlitar" en kund en produkt eller tjänst för att utföra ett "jobb".

Det klassiska exemplet på detta är milkshaken. Dess "jobb" kan tyckas vara att släcka törsten eller vara en lätt måltid. Skaparna av JTBD använde detta exempel för att påpeka att människor köper milkshakes från snabbmatsställen och dricker dem i sina bilar när de kör till jobbet av olika skäl. En av dem är att bekämpa tristess när man sitter i bilköer.

Om vi vänder på det kan vi prata med kunder för att hitta jobb som är i behov av produkter eller tjänster. Detta är ett kraftfullt sätt att omvandla en insikt om ett kundbehov till en tjänst eller produkt.

Insikten om fredagsmyset

Jag hörde nyligen talas om hur ett företag tillämpade JTDB. En svensk livsmedelsproducent multiplicerade omsättningen för en av sina produktlinjer genom att ta reda på vilket jobb produkterna utför för sina kunder.

Företaget kopplade ihop familjelivet med sina tacos och kryddor. Genom kundundersökningar hade de förstått att stressade föräldrar köpte deras produkter för att "skapa utrymme för familjetid".

Livsmedelsproducenten testade dessa insikter genom att marknadsföra sitt sortiment av tacoskal och salsor som ett nyttigt (förutsatt att man lägger till färska grönsaker) middagsalternativ för "fredagsmys".

Livsmedelsproducentens produktlinje ger nu stressade föräldrar ett enkelt sätt att ge sina barn mat och samtidigt njuta av lite avkopplande tid tillsammans och sinnesro. Med samma formel lade de till fler produkter som utförde samma "jobb". Resultatet blev en ökning av omsättningen i produktlinjen med flera faktorer.

Om du säljer tjänster kanske den här historien inte alls är relevant för ditt arbete. Steget från livsmedelsprodukter till tjänster är dock inte så långt som du kanske tror. Precis som köparna av tacoskal är dina potentiella kunder individer med jobb (problem) som de behöver få gjorda (lösta). Vad du behöver göra är att identifiera dessa jobb och sedan kommunicera dina tjänster som att de utför dessa jobb.

Före, under och efter tjänster och produkter

För att hitta dessa jobb använder vi tidslinjen före-under-efter som vi diskuterade tidigare. Vissa av er kanske känner igen detta som ett embryo till en kundresekarta och det är precis vad det är.

En kundresekarta är mycket mer detaljerad och baseras på omfattande kund- eller klientundersökningar. Den hjälper oss att utforma överlägsna tjänster. Men vi behöver inte det för att upptäcka ouppfyllda kundbehov. En enkel före-under-efter-tidslinje är tillräckligt bra.

Vårt fokus just nu är att förstå vad som händer i köparens eller kundens huvud under dessa tre faser. Detta görs vanligtvis genom intervjuer.

Många företag gör misstaget att ställa ledande frågor när de intervjuar kunder. Försök istället att ställa öppna frågor som börjar med "varför?", "hur?" och "vad?" och sätt inte etiketter på saker om det inte är nödvändigt. Med det menar jag att du inte ska låta din kunskap eller ditt omdöme påverka hur du ställer dina frågor.

Jag har gett exempel på frågor nedan för inspiration. Som du kan se är det en bra idé att börja med en öppen fråga och bara vara mer specifik om personen du intervjuar inte säger något väsentligt. Vi behöver alla en uppmaning.

Låt oss titta närmare på dessa tre frågor och vad de kan hjälpa oss att upptäcka och förstå.

Fråga 1: Vad händer före din tjänst eller produkt?

Genom att besvara den här frågan kan du ta reda på vad som motiverade någon att se din produkt eller tjänst som en lösning på ett problem för dem.

Vad innebär detta?

Ju mer levande dessa scenarier om kundernas behov och mål är, desto mer relaterbara blir de. Varför det är en bra idé att försöka samla in berättelser när du intervjuar kunder.

Svaren på den här frågan kan också avslöja varför någon valde din produkt eller tjänst framför en annan.

Här är några fler frågor du kan ställa till dina kunder om den här fasen:

 • Vilka var dina mest avgörande och kritiska frågor innan du anlitade eller valde att arbeta med oss?

 • På vilket sätt föreställde du dig att det här projektet kunde gå fel?

 • Vilka saker fungerade inte bra innan arbetet påbörjades, enligt din åsikt?

 • Vilka var dina förväntningar och förhoppningar på projektets resultat?

Fråga 2: Vad händer under arbetet med din tjänst eller produkt?

Genom att besvara denna fråga kan du bedöma hur någon upplever att arbeta med dig/er eller använda något som du har producerat.

"Under"-fasen är det som de flesta företag fokuserar på när de tänker på kund- eller klientupplevelse. Det är inte meningslöst att göra det, men det du lär dig här måste sättas i samband med det du har upptäckt om fasen Före. Du kommer att behöva veta varför kunder gör vissa val.

 • I fallet med fredagens tacomiddag kan Under-fasen fokusera på hur användbar förpackningen är och om instruktionerna är lätta att förstå.

 • När det gäller byrån går mycket av arbetet under denna fas ut på att hålla kunderna uppdaterade. Den här fasen kan handla om hur tydlig din kommunikation är och om din kund känner att han eller hon har kontroll och är bekväm med den information de får och de upplevda framstegen.

Här är några fler frågor som du kan ställa till kunderna om den här fasen:

 • Vilka frågor hade ni medan projektet pågick?

 • Fanns det några skäl till oro när projektet fortskred?

 • Fanns det saker som gjorde dig frustrerad medan projektet pågick?

 • Vad var det roligaste med det här projektet?

Fråga 3: Vad händer efter din tjänst eller produkt?

Genom att besvara denna fråga kan du avgöra hur din kund känner sig efter att du har slutfört merparten av arbetet, om det uppfyllde förväntningarna och om det utförde sitt jobb väl.

"Efter"-fasen kan mycket väl vara den fas som de flesta företag ägnar minst uppmärksamhet. Det är inte klokt. Det mänskliga minnet är osäkert, och efterföljande händelser påverkar hur vi minns något. Du kan mycket väl göra ett fantastiskt jobb och något annat fungerar inte efteråt vilket kastar en skugga över hela totala upplevelsen.

 • I exemplet med bröllopsparet kan det handla om att visa omtanke och intresse även efter att lokalen har betalats. Det är därför företag lägger tid och pengar på att skicka julkort eller julklappar till kunder, även efter att projektet är avslutat och det inte finns något löfte om framtida affärer.

Kunderna vill maximera avkastningen på investeringen och få ut mesta möjliga av det de just köpt. Som byrå räcker det inte med att leverera appen, webbplatsen eller kampanjen. Det är inte det egentliga "jobbet". Det verkliga jobbet är effekterna av byråns arbete. Smarta byråer och konsultfirmor vet detta och erbjuder tjänster och support även efter att de har levererat något. På Leancept tror vi att detta är en viktig del av att skapa bestående kundvärde.

Här är några fler frågor som du kan ställa till kunderna om den här fasen:

 • Vilka var dina frågor efter att vi levererat X?

 • Vilka var dina huvudsakliga mål eller önskade resultat för projektet vid den här tidpunkten?

 • Vad tyckte du om projektet och dess resultat?

 • Vilka var höjdpunkterna i projektet och vad vi åstadkom tillsammans?

Intervjua dina kunder med hjälp av före-under-efter-modellen

I hela den här artikeln har jag upprepat ett ord: insikter. Dessa modeller är inte användbara om du inte fyller dem med verkliga insikter. För att omsätta dessa idéer i praktiken måste du ställa frågor och lyssna på dina kunder.

Så här gör du:

 1. Hitta personer att intervjua. Öppna ditt CRM-system, Excel-ark eller kontaktapp och välj minst fem slumpmässigt utvalda kunder.

 2. Ring dem och boka ett möte. Boka lunch eller ett möte med var och en av dem.

 3. Träffa dem, ställ frågor och lyssna på vad de har att säga. Använd mallen (se nedan) och dess frågor och fält för att strukturera dina intervjuer. Genom att arbeta på detta sätt kan du enkelt jämföra resultaten av intervjuerna.

Det finns fler sätt att interagera med dina kunder för att lära dig mer om deras behov:

 • Göra enkät

 • Titta på loggar (data)

 • Kundmiddag

 • Workshop

 • Retreat för kunder

Hur man tillgodoser ouppfyllda kundbehov med tjänste- och produktinnovation

När du har en uppfattning om vad dina kunder vill ha och saknar kan du börja fundera på hur du kan tillgodose dessa behov.

Gå igenom dina anteckningar om vad dina kunder har svarat och leta efter mönster. Fundera sedan på hur du kan tillgodose dessa behov.

Skapa en lista över dessa möjligheter och utvärdera dem med avseende på genomförbarhet och potential.

Som med all produktionsinnovation är det en process i sig att skapa en ny tjänst. Om tjänsterna eller produkterna är komplexa rekommenderar jag att du använder något som Value Proposition Canvas för att bättre förstå dessa idéer och sedan skapa en prototyp och testa dem.

Innovationsprocessen är omfattande och ligger utanför ramen för denna artikel. Men du kan vara säker på att vi kommer att skriva mer om detta i framtiden.

Om du vill veta mer om detta eller behöver vägledning är du välkommen att kontakta oss.

Ladda ned gratis arbetsblad för intervjuer enligt före-under-efter-modellen (FUE)

Arbetsbladet för intervju enligt före-under-efter-modellen (FUE) är ett verktyg som vi har skapat för att förenkla insamlingen av kundinsikter.

Bladet fylls bäst i efter en intervju med hjälp av dina anteckningar eftersom det är ganska stort. Det ger ett fågelperspektiv på tidslinjen och gör det enkelt att dra slutsatser och utveckla nya tjänster och produkter baserat på dina intervjuanteckningar.

Du hittar detta verktyg på kunskapssidan på denna webbplats.


Den här artikeln publicerades ursprungligen på engelska på The Bondsai Blog, bloggen tillhörande Leancepts personliga CRM, numera kallat Elately.

Denna artikel finns på flera språk

Svenska 🇸🇪 SvenskaEnglish 🇬🇧 English
Artikeln skriven av
Jakob Persson
Grundare/vd
Senast uppdaterad
2024-02-12
Ursprungligen publicerad
2018-08-06

Prenumerera på vårt gratis nyhetsbrev

 • 🎁 Få en gåva: Vår infografik/digitala plansch Top 7 Perceived Buyer Risks and How to Overcome Them.

 • Praktiska råd och idéer som går att agera på, regelbundet.

 • 🎤 Bli inbjuden till exklusiva event och webbinarier.

Leancepts nyhetsbrev är på engelska.